Pinhole ile Deneysel Fotoğrafçılık - Blog - Meraklısı İçin
Pinhole ile Deneysel Fotoğrafçılık

Pinhole ile Deneysel Fotoğrafçılık

Fotoğrafçılık ve kameralar ne kadar gelişse de fotoğrafın temel unsurları ve o karanlık kutu mantığı hala aynı. Fotoğraf makinesinin icadının temelinde de iğne deliği ya da fotoğrafçılıkta karanlık kutu (camera obscura) denilen mantık vardır. Fotoğrafın temel unsurları değişmezdir; birincisi ışık olmalı, sonra o ışığın bir mercekten geçmesi ve ışığın bir görüntü saklayıcı medyada tutulabilmesi gereklidir. Fotoğraf için eskiden cam mercekler ve ve fotoğraf filmi kullanılırken şimdiki teknolojide dijitale döndü ve pek çok gelişme gösterdi. 

camera obscura

Hepimizin cebinde kolayca fotoğraf çekebildiğimiz ve bu fotoğraflara her türlü efekti verip anında internette paylaşabildiğimiz bir teknoloji var. Artık eskisi gibi fotoğrafları tab ettirene kadar nasıl çıkacağını heyecanla beklemek diye bir şey kalmadı. Her gördüğümüzü her anımızı anında çekip paylaşabiliyoruz. Ancak geçmişte çıkacak olan sonuçları hayal ederek beklemenin verdiği tat bir başka değil miydi? Bir fotoğraf için heyecanlandığımız günleri aramıyor değiliz şu zamanlarda.

pinhole fotoğraf

İşte hala bu heyecanı hala hissetmek isteyen, dünyayı farklı bakış açıları ile yorumlamak isteyenler pinhole yöntemini bırakmıyor. Ayrıca en temel sistem olan pinhole ile fotoğraf çekmek gerçekten eğlenceli ve basit, hem de etkisi farklı ve deneysel çalışmalar ortaya çıkıyor. Pinhole yönteminde fotoğrafın yapısından kaynaklanan netsizlik, perspektif bozulmaları, ışıklama süresinden kaynaklı uzun poz sürelerinin olması fotoğrafa deneysellik katan unsurlardır. Bu ilkel tekniği uygularken hiçbir formata bağımlı olmamanız fotoğrafı kişiselleştirmenizi de kolaylaştırır. Şimdilerde çektiğimiz, paylaştığımız fotoğrafların her biri kusursuz ve çoğu gerçeklikten uzak. Dünya kusursuz bir yer değil ki niçin onu tüm doğallıyla yansıtmayalım?

igne deliği fotoğraf

İğne deliği sistemi oldukça basit, karanlık bir odaya/kutuya küçük bir delikten giren ışınlar, dışarıdaki nesnelerin ters görüntüsünü içeride ışığa duyarlı yüzeyde oluşturuyor. İğne deliğinin tam karşısına bir fotoğraf filmi ya da fotoğraf kâğıdı koyduğumuz zaman, artık kutumuz fotoğraf çekmeye hazır durumda oluyor. Çok uygun maliyetlerle evde kendiniz bile yapabileceğiniz bu sistemde mükemmel deneysel sonuçlar elde edebilirsiniz, tabi ki bu biraz da sizin hayal gücünüze bağlı.

Ayrıca Pin­ho­le fo­toğ­raf dün­ya­sında o ka­dar il­gi çe­ki­yor ki, Dün­ya­'nın ne­re­sin­de olur­sa ol­sun, Ni­san ayı­nın son Pa­zar gü­nü "Dün­ya Pin­ho­le Gü­nü" se­çil­miş. Bir iğ­ne de­li­ği kul­la­na­rak fo­toğ­raf üre­tebilen her­kes fo­toğ­ra­fı­nı ta­ra­yıp www.pin­ho­le­day.org si­te­si­ne yük­le­ye­rek "Dün­ya Pin­ho­le Gü­nü" ga­le­ri­sin­de yer ala­bi­li­yormuş.

Kendi İğne Deliği Kameramı Nasıl Yaparım?

igne deligi kamera

Ge­rek­li mal­ze­me­ler:

 • 13x18cm 100 Asa ta­ba­ka film     
 • Sağ­lam bir ku­tu (silindirik veya kare)
 • PVC ma­ga­zin
 • Mat si­yah ka­ğıt ya da si­yah sprey bo­ya (ma­ki­na­mı­zın içi­ni si­yah ya­pa­bil­mek için)
 • Çift ta­raf­lı si­yah bant, uhu
 • Ma­kas, ma­ket bı­ça­ğı
 • Alü­min­yum fol­yo 
 • Çi­vi, iğ­ne

igne deligi-kamera yapilisi

Uygulanışı:

 • 13x18cm bo­yu­tun­da 100 ASA ta­ba­ka film ka­ran­lık oda­da ku­tu­sun­dan çı­ka­rı­lır. Ka­ran­lık oda­da hiç ışık ol­ma­ya­ca­ğı için ma­ga­zin­le­rin ve ih­ti­ya­cı­nız ola­bi­le­cek olan alet­le­rin dü­zen­li bir bi­çim­de ol­ma­sı ge­rek­li­dir.  Du­yar­ka­ta za­rar ver­me­mek için özel el­di­ven­ler ya da ste­ril ol­ma­yan pud­ra­sız el­di­ven­ler kul­la­nıl­ma­lı­dır.
 • Fil­min doğ­ru yö­nü­nü bul­mak için çen­tik­ler­den ya­rar­la­nı­lır.
 • PVC ma­ga­zi­nin iki yü­ze­yi­ne her iki film ay­rı ay­rı çift ta­raf­lı bant yar­dı­mıy­la ya­pış­tı­rı­lır.
 • Ma­ga­zin ku­tu­nun içi­ne yer­leş­ti­ri­lir.
 • Ma­ga­zin ku­tu için­de oy­na­ma­ya­cak şe­kil­de sa­bit­le­nir. Ku­tu­nun içi yan­sı­ma­nın ön­len­me­si için si­yah ka­ğıt­la kap­lan­ma­lı ya da bo­yan­ma­lı­dır.
 • De­lik ile film düz­le­mi­nin mer­kez­le­me­si ya­pı­lır. Ya­pı­la­cak ilk çe­kim­de dış bü­key film kul­la­nı­la­cak­tır. Ca­me­ra obs­cu­ra'nın bir özel­li­ği de bu­ra­da or­ta­ya çı­kar. Film dış bü­key­se olu­şan gö­rün­tü iç bü­key pers­pek­tif­li ola­cak­tır.
 • Ku­tu­nun ka­pa­ğı sı­kı­ca ka­pa­tı­lır ve ke­nar­la­rı em­ni­yet için bant­la­nır.

pinhole kamera yapimi

Ar­tık pinhole ca­me­ra çe­ki­me ha­zır­dır. Fil­mi­ni­zin tü­rü­ne gö­re sı­nır­lı sa­yı­da çe­kim hak­kı­nız var­dır.

Pozlama gün ışı­ğın­da 15 sa­ni­ye ile 10 da­ki­ka ara­sın­da, iç me­kan­lar­da 2 saa­te yak­la­şan sü­re­le­rde ger­çek­leş­ti­ri­lir.

Pinhole ile çekim yapmak deneme yaptıkça ve sezgiler ile geliştiriliyor. Kad­raj ve ışık öl­çü­münüzü yapın. Sonrasında iğne deliği konuya bakacak şekilde ayarlayın, iğne deliğinin önündeki bantı pozlama süresince açıp kapatın. İşte bu kadar, tabii kadraj ayarınız ilk zamanlarda biraz doğaçlama olacak. Son işlem olarak karanlık bir odada filmlerinizi banyo ediyorsunuz ve süpriz görüntülerinize kavuşuyorsunuz.

kaynak: http://technotoday.com.tr/

Bu da pinhole kamera yapımını basitçe anlatan bir video;

Ayrıca DSLR makinenizi de pinhole kameraya dönüştürebilirsiniz;

Pinhole yöntemini, makine yapımından pozlama sürelerine kadar anlatan bir site de bulunuyor. Kendi makinenizi yapmadan önce buraya da göz atabilirsiniz. http://www.mrpinhole.com/

Şimdi size anlatmak istediğimiz bir fotoğraf sanatçısı var, kendisi bütün odayı iğne deliği makineye çeviren bir fotoğraf profesörü, Abelardo Morell. Abelardo bir gün sınıfta ders yaparken camları siyah bantla kaplıyor, bir delik açıyor ortasına. Bir nevi iğne deliği kameraya dönüştürüyor sınıfı. Böylece dışarının baş aşağı görüntüsü sınıfın duvarlarında beliriveriyor. 

Daha sonra da Morell oda içinde oluştuşturduğu bu görüntüleri fotoğraflamayı düşünüyor. Karanlık odalarda dışarının yansıyan görüntüsünü saatlerce pozlamaya başlıyor. 'Manzaralı Odalar' projesi ile Dünya'nın dört bir yanında gezerek tuttuğu güzel manzaralı otel odalarını kameraya dönüştürüyor ve ortaya harika sonuçlar çıkarıyor. Kendisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz; http://www.abelardomorell.net/

Ve işte o harika fotoğraflardan bazıları;

abelardo morell paris

central park new york abelardo morell

abelardo morell pinhole

Abelardo Morell camera obscura

ingiltere lacock manastırı morell

4979 kez okundu.

Son Blog Yazıları

Scrapbooking'i Keşfedin

Scrapbooking'i Keşfedin

Scrapbooking'in tam anlamını açıklayacak olursak; kişiye çeşitli kaynaklardan gelen çeşitli bilgi ve materyalleri ya da kişinin anılarını, geçmişini toplama ve organize etme biçimi diyebiliriz.

7/10/2017
1 Yaş Doğum Günü Partisi İçin Öneriler

1 Yaş Doğum Günü Partisi İçin Öneriler

Bebeğiniz artık 1 yaşında ve şimdi parti zamanı! :) Anneler için ilk yıl zaman çok çabuk geçer ve bu nedenle bebeğinin 1 yaş günü partisi çok daha özel olur.

6/14/2017
Düğün Davetlileri İçin El Yapımı Hediyelik Önerileri

Düğün Davetlileri İçin El Yapımı Hediyelik Önerileri

Hayalinizdeki vintage ve doğal düğün konseptlerine yakışacak, kolayca ve uygun fiyata kendiniz hazırlayabileceğiniz hediyelik önerilerimiz var. Bakalım beğenecek misiniz :)

6/1/2017
Lucid Rüya - Bilinçli Rüya Deneyimi

Lucid Rüya - Bilinçli Rüya Deneyimi

Lucid dream (aklı başında/bilinçli rüya) görme, adından da anlaşılabileceği gibi rüyalarınızı bilinçli olarak gözlemleme ve / veya kontrol etme becerisidir. Rüyalarınızı rüyada olduğunuzu bilerek ve yaşadığınız her şeyi gerçek gibi hissettiğinizi bir anlık düşünün, şahane bir şey olurdu değil mi?

5/26/2017
Venedik Hakkında İlginç Detaylar

Venedik Hakkında İlginç Detaylar

Köprüleriyle, kanallarıyla, maskeleriyle ve tarihi dokusuyla zaman içinde romantizmin temsili haline gelen Venedik hakkında pek bilinmeyen detaylar.

5/16/2017
Youtube'da İzleyici Kitlesi Oluşturma

Youtube'da İzleyici Kitlesi Oluşturma

Vlogunuzu YouTube'da yayınlamaya hazır mısınız? Bir YouTube kanalı başlatmak ve buna devam etmek hem eğlenceli hem de kârlı olabilir. Kaliteli YouTube videoları oluşturmak ve etkileşim halinde olan izleyici kitlesi oluşturmak istiyorsanız, biraz planlama, uygulama ve pazarlama yapmanız gerekli. Yazımızda bahsedeceğimiz ipuçlarını ve teknikleri takip ederseniz, vloggerlık kariyerinizi başarıya götürebilirsiniz.

4/28/2017
Vloggerlık Nedir? Nereden Başlanmalı?

Vloggerlık Nedir? Nereden Başlanmalı?

Eğer hala video içeriği oluşturmak için bir şeyler yapmıyorsanız, muhteşem bir fırsatı kaçırıyorsunuz demektir. Video kullanan bloggerlar büyük bir kitleyi cezbetmek ve kendilerini rakiplerinden ayırmak için önemli bir avantaja sahip oluyor. Videolar sayesinde takipçileri ile çok daha samimi ve gerçekçi bir iletişim kurabiliyorlar.

4/18/2017
Eğlenceli Pop-up Kartlar

Eğlenceli Pop-up Kartlar

Zaman zaman masal kitaplarında ya da davetiye ve tebrik kartlarında pop-up resimli sayfalara rastlamışsınızdır. Yaşımız kaç olursa olsun böyle 3 boyutlu bir tasarım ile karşılaştığımız zaman hoşumuza gider ve yüzümüzü gülümsetir. Bu yazımızda bir pop-up kitabı da, basit bir kartı da nasıl oluşturacağınızı anlatacağız.

4/11/2017
Mutfakta Organik Boya Üretimi

Mutfakta Organik Boya Üretimi

Evdeki malzemelerimizle üretebileceğimiz neler var neler.. Şimdi bunlara bir yenisini daha ekliyoruz; organik, soft renkli, doğal mı doğal boyalar. Aldığınız portakallar çürük çıktı veya dolapta yumuşadıysa, ıspanaklarınız pancarlarınız dolapta çok beklediyse sakın çöpe atmayın! Pek de sağlıklı bulmadığımız gıda boyalarının yerine, işte size organik gıda boyası malzemesi :)

4/6/2017
Dekorasyonda Beton Trendi

Dekorasyonda Beton Trendi

Dekorasyon trendlerinde uzun bir süredir doğal malzemeler ön plana çıkıyor. Ahşap kasalar, paletler, metal plakalar derken şimdi de beton brütler ve saksılar sardı dört bir yanımızı.

3/30/2017

Önceki blog yazıları

İlginizi çekebilir