Ahşap Oymacılığını Keşfedin

Ahşap oymacılığının geçmişi, şu andaki hali ve ahşap oyma sanatında kullanılan aletler hakkında kısa bilgilerin olduğu bu yazımızda ahşap oymacılığı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

En eski sanat türlerinden biri olan ahşap oymacılığı, özellikle yaygın olarak bulunabilirliği ve düşük maliyeti nedeniyle Taş Devri’nden itibaren tüm kültürlerde yapılan ortak bir sanat biçimidir. Ağaç oymacılığı olarak da bilinen ahşap oymacılığının tek gerçek dezavantajı, bozulabilirliğidir. Su emici ve böceklere ve havadaki mantarlara karşı savunmasız olan ahşap, oldukça hızlı bir şekilde bozulabilir. Sonuç olarak anıtsal eserler için bronz, mermer ve diğer taş türleri tercih edilmiştir. Yine de ahşap, maskeler, heykelcikler, dini nesneler ve genel dekoratif öğeler üretmek için kullanılan başlıca Afrika heykel türüydü. Ortam ayrıca Okyanus sanatında tören kanolarının ve diğer nesnelerin oyulması için ve ayrıca Amerikan Kızılderili sanatının totem direği kültüründe ve Avustralya’nın Aborijin sanatında yaygın olarak kullanıldı. Ne yazık ki, bu tür eski kabile sanatının çoğu yok oldu. Ahşap oymacılığı, fildişi oymacılığından çok daha az prestijli olmasına ve çoğunlukla küçük ölçekli işler için kullanılmasına rağmen, Yunan heykeltıraşlığında da yaygındı. Orta çağ, Romanesk ve Gotik mimarinin yanı sıra, daha sonra Avrupa’da, özellikle kiliselerde ve katedrallerde ve daha sonra, özellikle Rokoko sanatının deyiminde, kaliteli mobilya ve iç dekorasyonun yanında gelişti. 20. yüzyıl boyunca plastik sanat, ahşabı bir dizi yenilikçi şekilde kullandı, özellikle Louise Nevelson (1899-1988) ve diğerlerinin montaj sanatında değil, 20. yüzyıl halk sanatı da ortama bağlı olmaya devam ediyor.

Ahşap oyma sanatı neden önemlidir? 

Ahşap oymacılığı, önemli ve köklü bir geleneksel sanat olarak anılabilir. Milyonlarca hane için geçim kaynaklarını iyileştirme potansiyeline sahiptir. Ağaç oymacılığı çok fazla beceri, yaratıcılık ve sanat gerektirir. Kaliteli parçalar önemli miktarda para getirebilir.

Ayrıca geçmişten günümüze kadar dini sembollerin çoğunun ahşaba oyularak yapılması da ahşap oyma sanatının önemini sergiler.

Ahşap oyma aletleri nelerdir?

Ahşabı kesmek ve soymak için kullanılan özel bir oyma bıçağı; oyuklar ve eğriler yapmak için kullanılan kavisli bir kesme kenarı olan bir oyuk; U-şekilli kenarlı, damar adı verilen özel bir oyuk; çizgiler için kullanılan düz kenarlı bir keski; çeşitli tokmak ve çekiçler kullanılmaktadır. Ayrıca market ve yapı malzemeleri satılan yerlerde de toplu olarak ahşap oyma aletleri satılmaktadır.

Ahşap oyma süreci nasıl işler? 

Heykeltıraş, tasarladığı tasarımın şekline ve ölçeğine uygun bir tahta blok seçerek başlar. Çeşitli boyutlarda oyuklar kullanarak ahşabı yaklaşık bir şekle indirger ve bunu damarlar ve v şeklinde oyucu gibi çeşitli aletlerle rafine eder. Ayrıntılı çalışma tamamlandığında, heykeltıraş, raspa ve oluk gibi aletler ve farklı zımpara tanecikleri ile yüzeyleri pürüzsüzleştirir. Son olarak, heykeli geliştirmek ve korumak için ceviz veya keten tohumu yağı boyar ve ardından cila, reçine veya mumla kaplar.

Ahşap oyma sanatı hangi amaçlarla yapılır? 

Elbette her sanat türü gibi ahşap oyma sanatı da kişisel zevkler başta olmak üzere pek çok sebeple yapılabilir. Dekoratif amaçlar, dini veya ritüel nedenler sanatçıları bu materyali kullanmaya çeken yönlerden bazılarıdır. Ayrıca sakinleştirici yönü olduğundan da terapi olarak da yapılan bir sanat türüdür.