Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi - Dış Ticaret Platformu - Meraklısı İçin
Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

İstanbul Yönetim - Organizasyon Dış Ticaret Platformu

Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

MEB Sertifikalı Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

Dış Ticaret Platformu MEB Sertifikalı Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

Haftasonu Grubumuz 23 Kasım Cumartesi, Haftaiçi Grubumuz 25 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

Dış ticaretin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak – bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla işlendiği, katılımcıların eğitim sonunda bir firmanın tüm dış ticaret süreçlerini tek başına yapabilecek seviyeye geleceği bir dış ticaret eğitimidir. Hızla globalleşen dünya ile beraber ülkemizin dünya ticaretinde payı artmış,firmalarımızın uluslararası pazarlara olan ilgisi giderek fazlalaşmış, bununla birlikte nitelikli dış ticaret uzmanı ihtiyacı belirmiştir. Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi, firmasını uluslararası pazarlara açarak ihracat ve ithalat yapmak isteyen firma sahipleri, çalıştığı firmayı yurtdışı pazarlara açmak ve işini tam anlamıyla bilerek profesyonel bir şekilde yapmak isteyen dış ticaret profesyonelleri, kariyerine günümüzün gözde mesleklerinden dış ticaret uzmanı olarak devam etmek isteyen çalışanlar ya da üniversite mezunları, ya da üniversite öğrencilerine yöneliktir.

Dış Ticaret Eğitimi Metodumuz

Dış Ticaret Eğitimimiz alanında uzman, sektörün içinden gelen, deneyimli eğitmenler tarafından uygulamalı olarak sunulmaktadır. Katılımcılara eğitim esnasında firma kurup, ürün, sektör seçtirerek -bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim mantığıyla- işliyoruz. Katılımcıların tüm konuların mantığını kavramış olmalarına özen gösteriyor, dış ticaret eğitimini tüm yönleriyle uygulamalı olarak gösteriyoruz. Eğitim sonunda sunduğumuz staj imkânıyla da öğrendiklerini pratikte de görmelerini ve kısa zamanda bir firmanın dış ticaret departmanını yönetebilecek, firmaları adına yurtdışı pazarlardan müşteri ve tedarikçi araştırması yapabilecek, ihracat, ithalat, gümrük, lojistik, banka süreçlerini yürütebilecek seviyeye gelmelerini sağlıyoruz.

Dış Ticaret Eğitiminin Kazandıracakları

♦ Günümüzün gözde mesleklerinden birine sahip olacaksınız.
♦ Bir firmanın tüm dış ticaret işlemlerini rahatlıkla yürütebileceksiniz
♦ Firmanızı uluslararası pazarlara açarak yeni müşteriler bulacak, satışlarınızı arttıracaksınız.
♦ Firmanızın üretimde kullandığı hammaddeleri ya da yurtiçinde talep gören ürünleri uluslararası pazarlarda araştırıp daha uygun fiyata ithal edeceksiniz.
♦ Tüm dış ticaret işlemlerini en iyi şekilde organize edip firmanızı en yüksek kârlılığa ulaştıracak vizyona ulaşacaksınız.

Katılımcılarımıza eğitim sonunda iş başvurularında referans olarak kullanabilecekleri dış ticaret uzmanlık sertifikası sunuyor ve çalıştıkları işle ilgili süresiz ve ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Öğrencilerimize sadece eğitim vermiyoruz, çalıştıkları işlerle ilgili karşılaştıkları her türlü soru, sorun, olay ya da proje de danışmanlık hizmeti sunuyor, iş hayatlarında yalnız bırakmıyoruz.

Süresiz ve Ücretsiz Konu Tekrarı Hakkı: Katılımcılarımıza her ay sürekli olarak yaptığımız eğitimlerimizde ihtiyaç duydukları konularda sınırsız tekrar katılma hakkı sağlıyoruz.

Bir Firmada 10 Gün Staj İmkânı Sunulacaktır: İsteyen öğrencilerimize anlaşmalı olduğumuz firmalarda on gün staj imkanı sunarak eğitimde gördükleri tüm konuların uygulamalı olarak görme imkanı sağlıyoruz. Böylece katılımcılarımız öğrendikleri konuları daha iyi pekiştirmelerini sağlıyoruz.

İhtiyaç Duyabilecekleri Tüm Bilgilere Ulaşabilecekleri Zengin Bir Dış Ticaret Bilgi Bankası CD'si: İçerisinde dış ticaretle ilgili ihtiyaç duyulabilecek onbinlerce sayfalık bilgi içeren çok geniş kapsamlı bir bilgi bankası CD'si

İş Arayan Öğrencilerimize İş Bulmalarına Yardımcı Oluyoruz: Kurumumuza .eşitli firmalardan gelen personel taleplerine yönlendirerek iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. (Dikkat: İş garantisi veremiyoruz gelen taleplere yönlendirme yapıyoruz.)

Eğitim İçeriği

1. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE YÖNETİM STRATEJİLERİ VE İŞ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
* Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar
* Dış Ticarette Planlama Stratejileri
* Dış Ticarette İş Planı Geliştirme
* Dış Ticaret Yönetim Sistemi Kurma Teknikleri
* Dış Ticaret Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
* Dış Ticaret Yol Haritası
* İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri
* Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri
* Dış Ticarette Girişimcilik ve Kendi İşini Kurma Yöntemleri

2. BÖLÜM: ULUSLARARASI PAZARLAMA VE İHRACATTA MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ
* İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri
* Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
* Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri
* İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları
* Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
* Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri
* Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
* Acente – Distribütör Seçimi
* Elektronik Ticaret
* En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi

3. BÖLÜM: İHRACAT UYGULAMALARI VE PROSEDÜRLERİ
* Nasıl İhracatçı Olunur ?
* İhracat İş Akışı
* İhracat Çeşitleri
* İhracatta Kullanılan Belgeler
* İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
* İhracatta Gümrük Uygulamaları
* İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları
* İhracat Hesabının Kapatılması
* İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
* Örnek Olay ve Uygulamalar

4. BÖLÜM: İTHALAT UYGULAMALARI VE PROSEDÜRLERİ
* Nasıl İthalatçı Olunur ?
* İthalat İş Akışı
* İthalat Çeşitleri
* İthalatta Kullanılan Belgeler
* İthalatta Maliyet Hesaplama Yöntemleri
* Uzakdoğudan İthalatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
* İthalatta Vergi Hesaplamaları
* İthalatta Gümrük Uygulamaları
* İthalat Hesabının Kapatılması
* Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi
* İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
* Örnek Olay ve Uygulamalar

5. BÖLÜM: GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI
* Eşyanın Geçici Depolanması
* Gümrük Antrepo Rejimi
* Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
* Transit Rejimi
* Dahilde İşleme Rejimi
* Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
* Hariçte İşleme Rejimi
* Posta İşlemleri
* Sınır Ticareti
* Temsil Hakkı
* Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,
* Eşyanın Tercihli Olan Menşei,
* Eşyanın Gümrük Kıymeti,
* Eşyanın Gümrüğe Sunulması,
* Özet Beyan,
* Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
* Geçici Depolama,
* Serbest Dolaşıma Giriş,
* Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
* Vergi Kaybına Ait Cezalar

6. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ - INCOTERMS 2010
Teslim Şekillerine Genel Bakış
Teslim Şeklini Belirlemede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Teslim Şekillerinde Teorik ve Pratik Uygulamalar
Teslim Şekillerinde Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınabilecek Önlemler
Teslim Şekilleri - Incoterms 2010
* Ticari İşletmede Teslim (EXW)
* Taşıyıcıya Teslim (FCA)
* Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)
* Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)
* Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)
* Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)
* Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)
* Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)
* Terminalde Teslim (DAT)
* Belirlenen Yerde Teslim (DAP)
* Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)

7. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER
* Faturalar
* Sevk (Taşıma Belgeleri)
* Paketleme Belgeleri
* Serbest Dolaşım Belgeleri
* Finansal Belgeler
* Ürüne İlişkin Belgeler
* Diğer Belgeler
* Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar
* Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

8. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ
* Peşin Ödeme
* Alıcı Firma Prefinansmanı
* Mal Mukabili Ödeme
* Vesaik Mukabili Ödeme
* Kabul Kredili Ödeme
o Akreditifli Ödeme
o Akreditifte Taraflar
o Akreditif Çeşitleri
o Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı,
o Akreditifte Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları
o Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
o Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi
o Transferable, Back To Back Akreditifler
o Stand By Akreditifler
o Swift Mesajları
o Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri
o Swift Mesajı Okuma Teknikleri
o Akreditif Mektupları ( MT 700)
o Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması
o Akreditif Metininin Açıklanması
o Akreditif Belgelerinin Analizi
o Akreditifte Rezerv
o Akreditifte Rezerv Koşulları
o Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
o Rezerv Uygulama Örnekleri
o Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler
o UCP 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin Açıklanması
o Uygulamalar
o Garanti Mektupları
o Kontra Garantiler
o Teminat Mektupları
o Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları
o Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları
o Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

9. BÖLÜM: İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ
* KOSGEB Destekleri
* İGEME Destekleri
* DTM Destekleri
* TÜBİTAK Destekleri
* TTGV Destekleri
* Eximbank Destekleri
* Diğer Destekler
* Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları
* Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

10. BÖLÜM: SERBEST BÖLGELER
* Türkiye'de Ve Dünyada Serbest Bölgeler, Kuruluşları Dünü Ve Bugünü
* Serbest Bölgelerin Teşvik Ve Avantajları
* İhracatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
* İthalatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
* Serbest Bölgelerde Transit Ticaret
* Serbest Bölgelerde İhracat İş Akışı
* Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı
* Serbest Bölge İşlemleri Ve Örnek Uygulamaları
* Mevzuat Açısından Serbest Bölgelerin Son Durumları

11. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ
* Tedarik Zinciri ve Lojistik
* Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi
* Taşıma Şekilleri
* Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
* Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
* Navlun Teklif Türleri
* Nakliye İşlemleri İş Akışı
* Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
* En Uygun Nakliyenin Bulunması
* Dış Ticaret Sigortası

12. BÖLÜM DIŞ TİCARET MUHASEBE İŞLEMLERİ
* İhracat Muhasebesi
* İthalat Muhasebesi
* İhracatta KDV İadesi
* Örnek Uygulamalar

13. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE KALİTE, ÇEVRE, GÜVENLİK
* Dış Ticarette Kalitenin Önemi
* Kalite Standart Çeşitleri
* Çevre Etiketi
* CE İşareti

14. BÖLÜM: GLOBAL EKONOMİYE BAKIŞ
* Gümrük Tarifeleri ve Genel Ticaret Anlaşmaları, GATT Ve GATT`ın Temel Kuralları
* Dünya Ticaret Örgütü
* Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi
* Bölgesel, Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine Etkisi
* Uluslararası Ticaret Hukuku
* Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetimi

15. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİ
* İhracat Yazışma Teknikleri
* İthalat Yazışma Teknikleri
* Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
* Uluslararası Ticari Yazışma Kültürü

16. BÖLÜM: ATÖLYE ÇALIŞMALARI
* İhracat Atölye Çalışmaları
* İthalat Atölye Çalışmaları

Öğrencilerimizin Eğitim Hakkındaki Görüşleri

Mükemmel bir eğitim… Başta algılayamamaktan korkarak geldim. En ağır konular bile profesyonelce, usta-çırak tadında, gerçek, reel gözle görünür hale getirmek herkesin harcı değildir. Teşekkürler Recep Hocam… Şimdi kendime çok daha fazla güveniyorum.
Berna Arın

Eğitimin içeriğinden ve eğitmenin ( Recep HEPTAŞ) dersi anlatış şeklinden son derece memnun kaldım. Kendisi konuya son derece hakimdi ve anlaşılabilir bir dille eğitimi gerçekleştirdi. Eğitmenimiz dışında çalışan diğer görevli kişilerde son derece güleryüzlü ve yardımcı bir tutum içindeydiler. Eğitimden son derece memnun kaldım, emeği geçen herkese teşekkürler…
Volkan Kaya

Kesinlikle tatmin edici bir eğitimdi. Recep Bey'in ve personelin sıcak ve ilgili yaklaşımında da bunun etkisi olduğu açıktır. Özellikle teoriden ziyade yaşanmışlıkların aktarılması bir şeyleri düşünürken aklımda canlandırmamı sağladı. Kısacası kurumunuzdan aldığım hizmetten kesinlikle mutlu ve tatmin olmuş olarak ayrılıyorum.
Burak Çalışkan

Bu kursun bana faydalı olduğunu düşünüyorum. İş hayatında karşılaşabileceğim sorunlara karşı bakış açım değişti. İş hayatında daha donanımlı olarak yol alacağım. Kazandığım teknik bilgileri pratiğe çevireceğimi düşünüyorum. Bilgileri firma gözüyle bakarak bize öğreten eğitmenimiz Recep Bey'e teşekkür ederim. Bu kursu arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim. İlginize teşekkürler…
Özlem Kırca

Gerçekten güzel bir eğitim oldu. Sadece kurs olarak değildi. Ayrıca hayat dersi de öğretildi. Hocalar olsun diğer çalışan arkadaşlar olsun baştan sona çok iyiydi. Tavsiye etmek bir yana mümkün oldukça görüşmek isterim hocayla. Son olarak Recep Bey'in davranışları olsun hareketleri olsun çok özel biri. Kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş nadir insanlardan biri. Başarılarının devamını dilerim.
Pelin Kaya

Genel olarak başarılı bir eğitimdi. Eğitmen konuya hakimdi ve anlatma yeteneği gelişmişti.
Ömer Özgürbüz

Dış Ticaret Platformu Dış Ticaret Eğitimi almak için yapılan yatırımı daha ders sırasında kat kat fazlasıyla almamızı sağladıkları için gerek eğitmenlerimiz gerekse de deneyimleriyle ufkumuzu açan konuk hocalara çok teşekkür ediyorum.
Mustafa Karagöz

Bilgi ve deneyimlerinden oldukça faydalandığımız eğitmenler süper. 13 senelik dış ticaretçiyim ve oldukça etkilendiğim ve değerli insanlarla karşılaştığım bir eğitim olmuştur.
Mevlüt Koç

Dış ticaret eğitimi hocamızın uygulamadan gelmesi nedeniyle çok zevkli , somut, yaşanan tecrübelerle zenginleştirilmiş bir şekilde veriliyor. Dahası tüm dış ticaretin süreçleri püf noktalarıyla işleniyor Bu da eğitime önemli zenginlik katıyor. Eğitmenlerimizin verdiği örnekler eğitimin pekişmesini sağlıyor. Uygulamadan gelen çok efektif tecrübeler, olaylar eğitmenlerimiz tarafından çok sade anlaşılır bir şekilde aktarılıyor.
Eda Günay

Her yönüyle eğitimden çok memnun ayrılıyorum. Tüm emekleriniz ve bilgileriniz için teşekkür ederim.
Abdullah Dertsiz

Eğitiminizden memnun kaldım, hiç tecrübesi ve bilgisi olmayan insanların bile bu eğitimden sonra kendisine güvenen ve biraz da girişimci olan biri kesinlikle aldığı bilgiyle dış ticaret yapmaya başlayabilir. Eğitimi veren eğitmenlerimize teşekkür ederiz.
Orkun Ergün

Eğitim konusu her ne kadar geniş olsa bile, uygulanan paket eğitim kesinlikle faydalı, sadece temel bir eğitim verilmiyor, bunun yanı sıra iş hayatında ve dış ticarette karşımıza çıkacak sorunlara karşı önleyici fikirler öğretiliyor. Özellikle eğitmenlerimizin akıcı ve konuya sizi de dahil eden anlatımı en büyük avantaj. 60 saatlik eğitimimde, bu sürenin üstünde bir birikim sağladığımı düşünüyorum. 
M. Salih Gür

Eğitmenlerimizin, öğrencisi ile empati kurması ve öğrencisinin beklentileri sonun kadar karşılayan bir eğitim anlayışı ile ders vermesi, derslerin çok daha fazla verimli olmasını sağladı benim için. Yaklaşımı, yorumları ve saha deneyimlerinin çok açık ve anlaşılır şekilde anlatılması çok tatmin edici. Her şey için teşekkürler.
Pınar Aslandağ

Dış ticarete adım atmaya niyetlendim ve bu adım için bu eğitim olması gereken en iyi eğitim oldu. Dış ticaret adına hiçbir şey bilmiyormuşum . Bu eğitim sonunda bunu anladım. Bu sebeple bu eğitimde yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tek kelimeyle mükemmel bir eğitimdi.
Sükran Kalaycı

Bu kurs 4494 kez görüntülendi.

Dış Ticaret Platformu Hakkında

Dış Ticaret Platformu, Türk firmalarının gelişen dünya pazarlarında başarılı, etkin ve verimli faaliyet göstermelerine destek vermek amacıyla dış ticaretin Eğitim, Danışmanlık, Gümrükleme ve Lojistik Hizmetleri alanlarında faaliyet göstermekte, deneyimli ve uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. 

Eğitim Hizmetlerimizde, bireylerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu dış ticaret eğitimlerini sektörün içinden gelen, dış ticaretin çeşitli alanlarında uzman ve deneyimli kadrosuyla Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimlerde katılımcıların dış ticaretin alanında ihtiyaç duyacağı tüm donanımı sağlayıp, eğitim sonunda firmalarının dış ticaret departmanını yönetebilecek, tüm operasyonel işlemleri gerçekleştirebilecek, firmalarına vizyon katabilecek, uluslararası pazarlarda en iyi bir şekilde temsil ederek başarılı bağlantılar kurabilecek seviyeye getirmeyi hedefliyoruz.

İletişim Bilgileri

Tel: 0 212 274 09 35  

Gsm: +90 532 574 64 08 

Adres: Ortaklar Cad. Onur İş Merkezi No:2/11 Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul

www.disticaretplatformu.com

Dış Ticaret Platformu tarafından düzenlenen Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi, yayın süresi dolduğu için ön kayıt işlemine kapalıdır. Yönetim - Organizasyon kategorisine göz atarak güncel kurs ilanlarımızı inceleyebilirsiniz.
İlginizi çekebilir