Artemis Ateşcan ile THETAHEALING® DNA2 BASIC Uluslararası Uygulayıcılık Eğitimi - Dönüşüm Atölyesi - Psikoloji - Kişisel Gelişim - Meraklısı İçin
Artemis Ateşcan ile “THETAHEALING® DNA2 BASIC” Uluslararası Uygulayıcılık Eğitimi

İstanbul Psikoloji - Kişisel Gelişim Dönüşüm Atölyesi

Artemis Ateşcan ile “Thetahealing® Dna2 Basic” Uluslararası Uygulayıcılık Eğitimi

Theta Şifası (Thetahealing® Tekniği) Nedir?

Bu teknik Yaratıcı ile bağlantı kurularak kendinizin ve diğer insanların hoşnut olmadığı gerçeği değiştirmeyi amaçlar. Teta durumundayken yeni bir gerçek yaratılır ve bu şimdiki gerçeğe uygulanır. Yani Teta, yaratmakla ilgilidir. Yaratıcı ile birlikte çok etkili değişimler yapılır. Birlikte yaratırken her şey mümkündür. Bu çalışma gelişme ile ilgilidir; kendi gelişmeniz içindir. Size şimdi faydası olan yeni bir kalıp , istenilirse ilerde tekrar değiştirebilir. Her bireyin kalıbı ayrıdır.

Şu anda yaşadığınız hayatın sahip olduğunuz olumlu yada olumsuz inanç ve duyguların ürünü olduğunu biliyor musunuz? Yaşamınızda farkında olarak kuvvetlendirdiğiniz, en çok yöneldiğiniz Olaylar ve deneyimler hayatınızı şekillendirmekte,kısıtladıklarınız ise yaşamınızda engel ve blokajlar olarak kendini göstermektedir. Bunun sebebi, bizi biz yapan inanç ve duygularımızın %88′inin bilinçaltında depolanıyor olması; sadece ve sadece %12′inin bilincimiz dahilinde olmasıdır.

Yaşamınızda engel ve blokajlara sebep olan duygu ve inançlarınızı değiştirdiğinizde, yaşamınızın her yanında bolluk enerjisini deneyimlersiniz. Theta Şifa Tekniği ile farkında olmadığınız, sizi sınırlayan inanç ve duyguları fark edebilir ve yaşamınızda bilinçli olarak bolluğu yaratabilirsiniz.

Theta, derin ve güçlü meditasyon ve dualarla evrendeki yaşam enerjisini kullanarak; bilinçaltı ve bilincinizdeki kısıtlanmış inançları değiştirebileceğiniz, vücudunuz içinde neler olduğunu görebileceğiniz, fiziksel ve duygusal duygular nasıl performe ettiğini izleyebileceğiniz, her türlü öğretilerin yükleyebileceğiniz, hayatınızda arzuladığınız her ne var ise yaratabileceğiniz bir yöntemdir. İnanılmaz derece güçlü, öğrenmesi kolay, çok yönlü bir tekniktir. Theta ismini theta beyin dalgalarından alır. Theta dalga boyu saniyede 4-7 Hz dir. Genelde gece uyurken beyindeki dalga boyu theta dalga boyundadır. Ayrıca derin hipnoz durumu ile evrende birliğinin tecrübelendiği durum da theta dalga boyudur. Bu dalga boyunda iken kolayca bilinçaltı ile bağlantıya geçebilir. Aynı zamanda evrendeki temel yaşam enerjisi ile bağlantıda olursunuz.

Theta Şifası ile inanç, duygu, düşünce ve hayatımıza aldığımız deneyimlerde ani değişiklikler yapabiliriz. Aynı zamanda yaratıcı, Allah, evren, güç (her ne şekilde adlandırıyorsanız) aracılığıyla evrende var olan herhangi bir bilgi, öngörü ve yaratıcılığı kendinize yükleyebilir, fiziksel,duygusal ve ruhsal anlamda kendimizi iyileştirebiliriz. Yüklediğimiz yeni öğretiler ile geri dönülmeyecek şekilde inançlarımızı dönüştürmek mümkündür.
 
Theta Hali Nedir?

Beyin dalgalarının beş ayrı frekans dalgası vardır. Beta, Alfa, Theta, Delta ve Gamma. Bu beyin dalgaları devamlı hareket halindedirler; beyin tüm frekanslarda devamlı olarak dalga üretmektedir. Yaptığınız ve söylediğiniz her şey beyin dalgaları ile düzenlenmektedir. Bilim adamları özelikle Alfa ve Theta aralığındaki bazı beyin frekanslarının şu özelliklerini keşfetmişlerdir :
1- Kaygı deneyimleyen bireylerde stresi uzun süreli ve önemli derecede azaltarak yatıştırır.
2- Derin fiziksel rahatlamaya ve zihin berraklığına yardım eder.
3- Sözel beceriyi ve sözel performans IQ'sunu arttırır.
4- Beynin iki yarım küresini dengeler
5- Canlı ve kendiliğinden gelen zihinsel söz sanatları hafızası ve yaratıcı imgeleme gücüne dayalı düşünmeyi harekete geçirir, ağrıyı azaltır, coşku yaratır ve endorfin salgılanmasını harekete geçirir.

Okumalarda tüm çakralar ve enerji merkezleri kullanılmasına rağmen, tepe çarka Theta Şifası'nda en önemli olanıdır. Çünkü Theta Şifası, Yaratan'ın gerçeğine geçiş kapısıdır.
Theta Şifası sırasında kişinin inanç sistemi 4 seviyede yeniden düzenlenir ve düzenlemeye ilişkin doğrulama kişinin bedeninden kinesioloji tekniği ile gerçekleştirilir. İnançların 4 seviyesi şöyledir;
Çekirdek Seviye: Bunlar hayatta bize çocuktan itibaren öğretilenler ve bizim kabul ettiklerimizdir. Bu programlar kabul ettiklerimiz ve bizim bir parçamız olanlardır. Bu" inançlar" beynin ön lobunda enerji olarak tutulurlar
Genetik Seviye: Programlar atalarımızdan beri taşınırlar veya bu hayatımızda genlerimize eklenirler. Bu inançlar morfojenetik alanda veya bir kişinin DNA'sı etrafında saklanırlar. Bu "alan" DNA'nın ne yapılması gerektiğini söyler.
Tarih Seviyesi: Bu seviye geçmiş hayatlardan gelen hatıralar veya derin genetik hafıza ile veya bugüne getirdiğimiz toplumsal bellek tecrübeleri ile ilgilidir. Bu hatıralar bir insanın aura alanında tutulurlar.
Ruh Seviyesi: Bu bir insanın "olduğu" tüm varlıktır. Bu programlar kişinin bütünlüğünün kalp çakra seviyesinden başlayarak dışarı doğru çekilip çıkarılır.
 
Theta ve Kuantum

Albert Einstein, Niels gibi bilim adamlarının bir mesai arkadaşı olan John Wheeler, Yaradılışın nasıl olacağını sorgulamıştır. Jonh Wheelerin'in teorisini test etmek için bilim adamları bir deney gerçekleştirirler. Işık iki paralel yarık arasından parlatıldı ve bir fotoğraf kağıdının şeridine çarptırıldı. Deney iki ayrı yoldan iki farklı sonuca ulaşarak yapıldı. İlk olarak, fizikçiler fotonu her yarıktan geçerken tam yanında yer alan foton detektörleri ile gözlemleyebiliyorlardı. Her foton bir ya da diğer yarıktan geçerken gözlemlendi. Fotonlar, diğer bir deyişle parçacıklar olarak hareket ediyorlardı, fakat ikinci deneyde enteresan bir sonuç alındı. Bu sefer foton detektörleri kaldırılarak deney tamamen aynı tarzda yapıldı. Fotoğrafa duyarlı bir kağıt şöyle bir sonuç gösterdi, ışık bir parçacık gibi davranmak yerine, bir dalga gibi hareket ediyordu. Şimdi ışığın hem parçacıklı hem de dalgalı ikili bir doğası olduğu anlaşıldı. Fakat görünürdeki şu ki sadece gözlemleme şekli onun nasıl bir davranış çizeceğini etkiliyordu. "Gözleme tepki verme" durumu evrensel boyutta da çalışılıyordu. Bu deney dünyadan galaksi boyunca fırlatılan bir ışık kullanılarak yürütüldü. Sonuçlar aynıydı. Işık gözlemlenip gözlenmediğine bağlı olarak farklı şekilde tepki verdi. Bu gözlemlerimizin bizler doğmadan milyon veya milyarlarca yıl önce yaratılmış ışık parçacıklarını/dalgalarını etkilediği anlamına geliyordu. John Wheeler'in da demiş olduğu gibi ; "Düşünce geçmişi bile değiştiriyor". Bilgi sadece bu dünyada öğrendiğimiz değil aynı zamanda da dünyayı yapan şeydir "
İşte Theta Şifa tekniğinde şifacı ile danışan ve de Yaratıcı güç arasındaki eterik patikanın kısa bir solucan deliği olduğu düşünülmektedir. Şifa yaratmak ve okuma yapmak için zaman ve diğer faktörlerin kısıtlaması olmadan boyutların üzerinden geçilebilmektedir. Ayrıca Yaratıcı Güce açık kalarak bu enerjinin bizler tarafından da kullanabileceğine inanılmaktadır. Kuantum mekaniğine göre, gözlemleme eyleminin sonuçlarını değiştirmektedir. Theta Şifası gözlemleme eylemidir. Theta tekniği de kuantum mekaniğidir ve imgeleme sanatı birlikte yaratmayı mümkün kılmaktadır.Bu yüzden Theta Şifası'nın "sahit olma" işlemi çok önemlidir. Şifacı iyileştirmenin olduğuna şahit olduğunda, bu gerçekliğe de taşınır.
Theta Şifa Tekniği ile artık size hizmet vermeyen inançlarınızı iptal imkanınız vardır. Önemli olan arzu isteklerinize ulaşmanızı engelleyen inançlarınız tespit ediyor olmanızdır. Çoğu insanda olabileceği düşünülen temel inanç listesi vardır. Seans sırasında önce bu inançların sizdeki varlığının kinesiyoloji ile tespit edilmekte, sonrasında ise Theta Şifası ile inançların 4 inanç seviyesinden iptali ve/veya çözülmesine çalışılmaktadır. Bundan sonra sizin sorumluluğunuz, yeni inançların hayatınızdaki açılımını fark etmeye odaklanmak oluyor.
 
Kaynak: Vianna Stibal- Theta Healing

THETA HEALİNG BASİC ULUSLARARASI UYGULAYICILIK EĞİTİM İÇERİĞİ

 • ODAKLANMIŞ DÜŞÜNCE, ODAKLANMIŞ DUA
 • PSİŞİK DÜŞÜNCE KONTROLÜ (Düşündüğünüz her düşünce bir ‘psişik enerji'dir. Söz büyüdür. Dile getirdiğimiz her kelime ile kendi gerçekliğimizi yaratırız. Düşündüğümüz her düşünce hayatta bizi hayatın üstadı veya hayatın kölesi yapar.) 
 • TETA DURUMU NEDİR?
 • ÇAKRALAR
 • PSİŞİK SEZGİLER
 • GÖZLEMLEME Teta şifası gözlemleme hareketidir.Gözlemlerimiz milyonlarca veya milyarlaca yıl önce yaratılmış ışık dalga veya parçalarını etkiliyebiliyor. Böylelikle, düşünce değişiklikleri geçmişimizi değiştiriyor veya John Wheeler'ın dediği gibi, ‘'Bilgi dünya hakkında tek öğrendiğimiz şey olmayabilir, bu dünyayı yaratan şey olabilir.'' 
 • ÖZGÜR İRADE, BİRLİKTE YARATIM VE TANIK OLMA
 • TÜM VAROLAN'A GİDEN YOL HARİTASI
 • OKUMALAR VE ŞİFALAR
 • KİŞİSEL ŞİFA
 • GRUP ŞİFALARI

 İnanç Sistemleri

1. Öz (bilinçaltı) seviye
Doğumdan yetişkinliğe dek öğrenilmiş şeyler. Bu başka insanlardan sözleri ve duyguları benimsediginizde – özellikle ebeveynlerden ve yetkili insanlardan – ve bilinçaltında hafızanızda kalan inanç kalıplarına dönüştüğündedir. Örneğin "Sen aptalsın" veya "Sen işe yaramazsın" şeklinde hitap edilmek ve sonra siz değersiz olduğunuz bilinçaltı inancına sahip olabilirsiniz ve herhangi bir şeye erişemediğiniz için kendinizden nefret edebilirsiniz.

2. Genetik seviye
DNA iplikçiklerinin etrafında "morfogenetik alan" olarak adlandırılan garip bir bilgi alanı vardır. Bilim bunun var olduğunu biliyor. Bu alan bir bebeğin hücrelerine kaç bacağa, kaç ayağa ve kaç ele sahip olacağını söyleyen bilgiyi taşır. DNA hücresinin içinde, ve DNA'nın bu yapısı içinde, en azından yedi nesil geriye giden genetik hafıza bulunur. Genetik inançlarımızı bu morfogenetik alan içinde buluruz. Böylece, büyük büyük büyük anneniz veya babanız ile aynı inanca/özelliklere sahip olmanıza şaşırmayın.

3. Geçmiş Seviyesi
Geçmiş yaşam anılarını (genetik hafızanın ötesinde), grup bilinçliliğini ve kolektif bilinçliliği kapsayan başka tipte bir hafıza vardır. Vianna bunu geçmiş seviyesi olarak adlandırır. Çoğu insanın ırksal önyargısı bu seviyeden kaynaklanır. Böylece, ırkçılığı temizlerken bu seviyeyi de kontrol edin.
Bolluk sorunları üzerinde çalışıldığında, çoğu müşterinin para kazanma/parayı kabul etme yeteneğini bloke eden en önemli faktör, bu seviyede bulunan "yoksulluk yemini"dir. Böylece, para kazanma ve parayı muhafaza etme problemine neden sahip olduğunuzu hiç merak ettiniz mi?
Geçmiş seviyesi ile ilişkisi olan "ruh parçalarının" enerjisidir. Ruh parçaları, sizin veya "ailenizin" başka bir yerde veya zamanda kalmış olan kendinizin parçalarıdır. Geçmiş seviyesinde çalışırken, ruh parçalarının yeniden kazanılması gerekir. Ruh parçaları şimdiki yaşamınızda bir çok durumlarda arkada bırakılabilir.
Örneğin yakın bir ilişkide veya birine şifa verirken güçlü bir bağ geliştiğinde veya zaten bu bağ var olduğunda. Hasta olan bir sevdiğiniz ile ilgilendikten sonra neden o kadar yorgun hissettiğinizi ya da neden bazı insanların bir boşanma veya ölümden sonra – hatta yıllar sonra –duygusal olarak o kadar tükenmiş olduğunu hiç merak ettiniz mi?

4. Ruhsal seviye
İnançlar/programlar ruha kadar gidebilir. Ruhsal seviyede bulunan bazı inançlar nefret ve kendine – acımaktır.
Vianna bedeninin "İçerden ağlıyordum" programına sahip olduğunu keşfettiği zaman, Yaratıcı ona bunun ruhsal seviyede olduğunu söyledi. Ona, ruhun sürekli olarak öğrendiği ve kendi varoluşunda deneyimlemesi beklenen şeye yönlendirildiği söylendi. Burada olmamızın nedenlerinden biri budur – öğrenmek ve yarattığımız şeyi deneyimlemek

 • İNANÇLARI KAS TESTİ İLE TEST ETME ŞEKLİ
 • İNANÇALRI DEĞİŞTİRME
 • HİSLERİN YARATILMASI
 • YEDİ VAROLUŞ SEVİYELERİ
 • YEDİNCİ VAROLUŞ SEVİYESİ
 • KORUYUCU MELEKLERİ
 • PSİŞİK SALDIRILAR,PSİŞİK KANCALAR
 • RUH ARKADAŞLARI
 • RUH PARÇACIKLARI

Hem pozitif hem de olumsuz olan ilişkilerde ve birlikte çok şey paylaşıp sevdiğiniz birisini kaybettiğimizde, kendimizden çok fazla vermiş olduğumuz evlilik veya ilişkilerde veya birisi hastalanmış olduğunda, onları içgüdüsel olarak iyileştirme çabasıla bilinçli veya bilinçsiz olarak kendimizden birşeyler veririz. Bu çalışma ile bize ait ruh parçamızı geri alarak şifalandırırız.
 
Varoluş Seviyeleri Tezahür Etme Tekniği

Konuşulan kelime zamanın %30-40'ında etkilidir.
Gözde canlandırma %50'sinde etkilidir.
*Teta dalgası tezahür etmek için zamanın %80-90'ında etkilidir. Bu tezahür etmek için en iyi şekildir.
 
Gelecek Okumaları

Kendi üzerinizde veya başkası üzerinde inanç çalışması yaptığınızda muhtemel bir geleceği değiştirirsiniz. Sizin inancınız ne ise yaşam da inancınızı yaratırsınız.

 • DNA AKTİVASYONU
 • GENÇLİK VE CANLILIK KROMOZOMUNUN AKTİVASYONU
 • GEN YENİLEME
 • GENÇLİK ÇEŞMESİ GENETİK PROGRAMLAMA

EĞİTİME HERKES KATILABİLİR.
 
EĞİTMEN: Artemis ATEŞCAN
EĞİTİM SÜRESİ: 2,5 Gün
EĞİTİM ÜCRETİ: 1.250 TL

Eğitim ile birlikte VIANNA STIBAL'a ait ThetaHealing® DNA2 uygulayıcılık seminer kitabı
Eğitim sonunda ThetaHealing Institute of Knowledge® onaylı ThetaHealing® uygulayıcılık sertifikası verilir.

BİLGİ, KAYIT VE BİREYSEL SEANSLAR İÇİN RANDEVU ALABİLECEĞİNİZ TELEFONLAR
ARTEMİS ATEŞCAN TEL: 0537 596 7770
ELİF AKŞAR TEL: 0554 566 8433

Bu kurs 3133 kez görüntülendi.

Etiketler

Dönüşüm Atölyesi Hakkında

donusum-atolyesi.jpg Dönüşüm Atölyesi kendini, isteyerek geleceğiniz, yola zaten gönüllü çıktığınız ve aradığınızı nihayetinde bulacağınız, bulduğunuzda ise aslında "kendinizle" karşılaşacağınız bir eğitim merkezi olarak tanımlıyor. Bir çok enstrüman, sanat dalı ve kişisel gelişim üzerine eğitim veren atölyede, çeşitli dönemlerde ve farklı sürelerde gerçekleşen; çocuklardan yetişkinlere farklı yaş gruplarına yönelik özel ve grup dersleri yapılıyor.

Dönüşüm Atölyesi'nde sunulan eğitimlerden bazıları; Yaratıcı Drama, Oyunculuk ve Bilinçaltı Terapi Teknikleri'dir.

İletişim Bilgileri
Adres: Mecidiyeköy Mh. Selâhattinpınar Cd. Darcan Sk. 28/C Mecidiyeköy / Şişli - İstanbul
Tel:
0541 216 46 16

www.donusumatolyesi.net

Dönüşüm Atölyesi tarafından düzenlenen Artemis Ateşcan ile “Thetahealing® Dna2 Basic” Uluslararası Uygulayıcılık Eğitimi, yayın süresi dolduğu için ön kayıt işlemine kapalıdır. Psikoloji - Kişisel Gelişim kategorisine göz atarak güncel kurs ilanlarımızı inceleyebilirsiniz.
İlginizi çekebilir