MODER - Medikal Ozon Oksijen Derneği

Medikal Ozon Oksijen Derneği, Ozon Tedavisi uygulamasının kamu yararı göz önünde bulundurularak, ülkemizde yaygınlaştırılması ve uygulanan bu yöntemle ilgili klinik çalışmalarla desteklenmiş standardizasyonun sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması ve yürütülmesi amacıyla 11/07/2005 tarihinde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

MODER, modern tedavi ve teknik olanakların yanında geniş kapsamlı ozon tecrübesini yaymak ve uygulamalarını öğretmek amacıyla eğitim programları hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı seminerler organize etmek, eğitim materyelleri ve yayınları hazırlamak ve dağıtmak, uygulama standartlarını (eğitim, uygulama, kullanılan ekipmanların normlara uygunluğu) geliştirmek ve kontrol etmek, Avrupa Medikal Ozon Derneklerinin uygulama standartlarının Türkiye'de uygulanmasını sağlamak ve Sağlık Bakanlığına ve ilgili kuruluşlara denetim ve akreditasyon konularında danışmanlık desteği sağlamak ve ozon oksijen tedavisinin endikasyonları ve kontr-endikasyonları konusunda gözlemci, izlemci ve kamuoyunu bilinçlendirici bir kuruluşu olmayı misyon edinmiştir.

MODER tarafından yürütülen çalışmalar, Avrupa Ozon Birliği ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilmekte ve Dünya Ozon Birliği tarafından desteklenmektedir.

MODER - Medikal Ozon Oksijen Derneği tarafından düzenlenen tüm programlar