Tuğba Çanşalı Öğrenme Tasarımları

Biz, yeni çağın getirdiği güncel bilgileri yakından takip ederek, deneyimsel öğrenmeyi merkeze koyan, hem eğlenceli hem de eğitici oyunlar tasarlayan bir ekibiz. Biz öğrenmenin eğlenceli olduğuna ve en verimli öğrenmenin insanlar arasında etkileşimi sağlayarak gerçekleştiğine inanıyoruz. Bu felsefeyle kullandığımız sihirli araç ise  konuya, yere, zamana ve en önemlisi hedef kitleye özel hazırladığımız öğrenme oyunları. Yani siz kimsiniz derseniz biz öğrenmeyi keyifli hale getiren oyunbazlarız. 

Oyunlarımızın amacı nedir?

Huizinga'ya göre insan bir ‘'Homo Ludens'' tir yani ‘'oynayan''dır. Bu nedenle ciddiyet ve oyunu çocuksu görmek aslında sorgulanması gereken kavramlardır. Oyunun en eski çağlarda bile var olduğunu ve insanlara tüm toplumsal normların ve ilişkilerin oyunlarla öğretildiğini hatırlamalıyız.

Peki bizim amacımız ne? Bizim amacımız her yaştan ve her gruptan  öğrenenlere birlikte, deneyimleyerek ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmaktır.

Oyunlarımızın her biri kendi içinde birden fazla amaca hizmet etmektedir.  Eğer sipariş üzerine bir oyun yapılacaksa, istenilen oyun mutlaka belirlenen amaçlara yönelik hazırlanacaktır. Ancak tüm oyunların içinde "eğlenmek" olmazsa olmazımızdır.

Vizyonumuz

Gelecekte görmek istediğimiz resim; öğrenmenin eğlenceli olduğunu ve en verimli öğrenmenin insanlar arasında etkileşimle olacağını gösteren yenilikçi öğrenme tasarımları ve eğitim yaklaşımı geliştirmek.

İlkelerimiz

  • Öğrenmek eğlencelidir.
  • Deneyim bir okuldur.
  • Herkes farklıdır ve herkesin farklı öğrenme yöntemi vardır.
  • Farkındalık en önemli öğrenmedir.
  • Yaratıcı akıl, sosyal etkileşimle ortaya çıkar.

Tuğba Çanşalı Öğrenme Tasarımları tarafından düzenlenen tüm programlar