IIBA Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Değişiklik Yönetimi Eğitimi - Yönetim - Organizasyon - İstanbul - Keytorc Test Hizmetleri - Meraklısı İçin
Gereksinim Tanımlama ve Değişiklik Yönetimi Eğitimi

İstanbul Yönetim - Organizasyon BA-Works

Gereksinim Tanımlama ve Değişiklik Yönetimi Eğitimi

Üç günlük IIBA Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Değişiklik Yönetimi Eğitiminin amacı katılımcıların IIBA standartlarında gereksinim tanımlama ve değişiklik yönetimi tekniklerini uygulamalı bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktır. 

Önkoşul: Açık sınıf eğitime katılabilmek için IIBA CBAP Uluslararası İş Analisti Eğitimi'nin alınmış olması bir önkoşuldur.

Eğitim, katılımcıların uçtan uca gereksinim yönetimine ilişkin dünyadaki en iyi uygulamaları (doğru soru sorma teknikleri, değişiklik etki analizleri, Use Case dokümantasyonu, Agile gereksinim yönetimi v.b.) pratik uygulamalarla edinmelerini hedeflemektedir.

Eğitimin Faydaları

- Analizlerin tek seferde doğru bir şekilde yapılarak gereksinim onay döngüsünün (sign-off cycle) kısaltılması
- Kapsam kaymalarının (Scope Creep), analizlerin uzamasının (Analysis Paralysis) ve yanlış / eksik analiz kaynaklı değişiklik taleplerinin (Change Requests) önüne geçilmesi
- Analiz dokümanlarının uluslararası standartlara göre hazırlanması
- Analiz dokümanlarının diyagramlarla desteklenerek analistler, iş birimleri ve yazılımcılarca daha anlaşılabilir hale getirilmesi
- Analiz, Tasarım, Kodlama, Test ve Konfigurasyon Yönetimi süreçlerinin iteratif ve uçtan uca bir gereksinim yönetim süreciyle entegrasyonu
- Gereksinim değişiklik yönetiminin etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi (Change Control) ve Etki Analizleri ile beklenmedik hataların ortaya çıkmasının engellenmesi (Impact Analysis) hedeflenmektedir. 

Eğitime Kimler Katılmalı

- İş Analistleri
- Sistem Analistleri
- Kurumsal Mimari Uzmanları
- Programcılar
- Yazılım Uzmanları
- Proje Yöneticileri
- IT & Kurumsal Mimari Yöneticileri
- Test Mühendisleri ve Kalite Güvence Uzmanları

Eğitim İçeriği

Modül 1:
- Talep ve Gereksinim Belirleme Sürecine İlişkin En İyi Uygulamalar 
(Requirements Elicitation Best Practices)
- Talep ve Gereksinim Toplama Yöntemleri
- Doğru Soru Sorma Teknikleri
- Talep ve Gereksinim Önceliklendirme Kriterleri

Modül 2:
- Use Case ile Gereksinim Tanımlama Teknikleri 
(Use Case Modelling)
- Aktörlerin ve Hedeflerinin Belirlenmesi (Actors and Goals)
- Use Case'lerin Tanımlanması (Use Case Definitions)
- Sistem Sınırlarının Belirlenerek Kapsamın Netleştirilmesi (System Scope Boundary)
- Fonksiyonel Gereksinimlerin Ana Akış ve Alternatif Akışlarla Dokümantasyonu (Primary Scenarios and Extensions)
- Fonksiyonel Olmayan Gereksinimlerin Dokümantasyonu (Non-Functional Requirements)
- İş Kurallarının Dokümantasyonu (Business Rules)
- UML Diyagramlarının Hazırlanması (UML Diagrams)
- Use Case'ler üzerinden Ekran Tasarımı Teknikleri (User Interface Designs)

Modül 3:
- Gereksinim Değişiklik Yönetimine İlişkin En İyi Uygulamalar (Requirements Change Management)
- Kapsam ve Gereksinim Değişikliklerinin Nedenleri
- Gereksinim Değişiklik Yönetimi Süreci
- Gereksinim Değişikliklerinin Önceliklendirilmesi
- Etki Analizleri (Impact Analysis)
- Gereksininim İzlenilebilirlik Teknikleri (Traceability Matrices)

Modül 4:
- Agile Gereksinim Yönetimi (Agile Requirements Management)
- Agile Projelerde İş Analistinin Rolü
- Epics, Features ve User Story'lerin Belirlenmesi ve Dokümantasyonu
- Product Backlog'ların Oluşturulması ve Yönetimi
- Agile Projelerde Gereksinim Önceliklendirme Teknikleri
- Agile Test Teknikleri

Modül 5:
- Gereksinimlerin Regresyon / Kullanıcı Kabul Testleri ve Test Otomasyonu

Modül 6:
-
Yazılım Hayat Döngüsü Araçları ile Gereksinimlerin Uçtan Uca Yönetimi (ALM tools)

Modül 7:
-
Vaka Analizi (Harvard Business School Case Study - Wingspan Bank Internet Banking Project)

 7-8-9 Kasım 2013

 

Bu kurs 3039 kez görüntülendi.

BA-Works Hakkında

Yazılım projelerinde yaşanan problemlerin %55'i iş analizi sürecindeki eksiklik ve hatalardan kaynaklanmaktadır. BA-WORKS iş analistlerinin IIBA uluslararası metodoloji ve teknikleri ile yazılım gereksinimlerini doğru ve eksiksiz olarak belirlemesi BT projelerinin başarı oranlarını önemli ölçüde artırmaktadır. 

Uluslararası Eğitimler

  • CBAP® Uluslararası İş Analisti Eğitimi
  • Uluslararası Ekran Tasarımı ve Kullanılabilirlik Eğitimi
  • IIBA Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Değişiklik Yönetimi Eğitimi
  • Uluslararası İş Analizi Teknikleri Eğitimi

İş Analizi Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

İş Analizi Danışmanlık Hizmetleri

İletişim Bilgileri

Eski Büyükdere Caddesi GIZ 2000 Plaza No:7 Ofis No: 41 Maslak - İstanbul

Tel: 0 212 290 76 61

ba-works.com

BA-Works tarafından düzenlenen Gereksinim Tanımlama ve Değişiklik Yönetimi Eğitimi, yayın süresi dolduğu için ön kayıt işlemine kapalıdır. Yönetim - Organizasyon kategorisine göz atarak güncel kurs ilanlarımızı inceleyebilirsiniz.
İlginizi çekebilir