Tasarımcı Çocuk

TASARIMCI ÇOCUK, sanat tasarım eğitimini ve kültürel üretimi merkez alan bir paylaşım mekanıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Hilal Güngör tarafından "ÜRETİM ODAKLI TASARIM STÜDYOSU" olarak Kuzguncukta kurulmuştur.

Tasarımcı çocuklar ile ilgili her alanda deneyimsel, sanatsal, üretim ve yenilikçi fikir üretmeye dayalı tasarım çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Tasarımcı çocukların, dünyaya sanatsal bir gözle, bakabilmesini amaçlarken korkmadan, çekinmeden içlerindeki bilgiyi kesfetme, üretme ve paylasma sansını sunmayı hedefliyor.

Tasarımcı Çocuk stüdyosu çocukların içinde rahat ve serbestçe çalısabilecekleribir mekandır. Çocuklara nasıl bir faydamız olacak? Anaokulundan lise çağına kadar olan çocuklara, ebeveynlere, tasarıma ve sanata ilişkin bilgi ve beceri kazandırarak, onları içinde bulundukları eğitim mekânlarını kendilerinin tasarlayabildiği, içinde yaşadıkları kültürel ve doğal dünyaya duyarlı bireyler haline getirmeyi sağlayan bir programdır. Bu program, aynı zamanda, görsel düşünme yoluyla öğrenme, problem çözme, yaratıcı düşünme, grup etkileşimi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine ilişkin süreçleri içermekte ve çocukların özgüven kazanmalarını desteklemektedir.

Tasarımcı Çocuk (Çocuklar için Tasarım Stüdyosu)
İnci Çayırlı Sok. No 8-1 Kuzguncuk - Üsküdar - İstanbul

Tasarımcı Çocuk tarafından düzenlenen tüm programlar